fintechtime

Yenal Özkan’ın kaleminden “Finansal Hizmetlerde Bulutun Yenilikçi Yönü” Fintechtime Yaz 2018 sayısında. Fintechtime Dergisi YAYSAT bayileri, D&R, Remzi - diğer kitapevleri ve TURKCELL Dergilik’te.

4    0    7/18/2018
Fintechtime
Comments Count : 4
Likes Count : 0